Informace o nás  

 

        Karate Do Ostrov je nezisková organizace - spolek (z.s.),

              otevřený pro všechny příznivce             karate-do, bez rozdílu pohlaví či věku,

kteří se chtějí vzdělávat nejen v tomto bojovém umění,

        přičemž nejvyšším smyslem

je zdokonalování tělesných, duševních

a duchovních vlastností a schopností člověka.

Karate Do Ostrov, z.s.

  • organizuje a zabezpečuje trénink a studium karate stylu Shotokan v rámci nejvyšší kvality a v souladu s principy Karatenomichi World Federation - Czech republic formou pravidelných tréninků a seminářů.
  • organizuje a zabezpečuje vyučování disciplín, které s karate souvisí (jiná bojová umění, pohybové aktivity, které svojí náplní přesahují fyzický rámec  a plní i širší výchovné cíle             a podobně).
  • poskytuje poradenství v problematice literatury týkající            se karate a souvisejích disciplín.
  • spolupracuje s jednotlivci a organizacemi v České Republice i ve světě, které se zabývají cvičením karate.
  • upřednostňuje návrat k tadičním hodnotám a principům BUDO (Cesty bojových umění), které přináší cvičení             a studium karate v duchu starých mistrů bojových umění                   a filozofie a tím umožňuje harmonický rozvoj a růst studenta karate v souladu s nejvyššími etickými                   a morálními principy.

Oficiální údaje

Název: Karate Do Ostrov, z.s.

Sídlo:

Mánesova 1026, 363 01 Ostrov

IČ: 01260251
Číslo účtu: 2200374903/2010

Dokumenty

  • Stanovy Karate Do Ostrov, z.s.
  • V případě zájmu požádejte o poskytnutí stanov k náhlédnutí v elektronickém formátu PDF.
  • Certifikát člena Karatenomichi World Federation

Partneři

    Karate Do Ostrov, z.s. je členem následujících organizací:

   
    Za finanční podporu a pomoc děkujeme rovněž:
 
 

Poděkování

S hlubokou úctou děkujeme mým učitelům:

 (深い尊敬と私は先生に感謝:

 

Funakoshi Gichin O-sensei

(船越 義珍,1868 – 1957)   

 

Josef Kuttner sensei

(Horní Slavkov)

 

    Ing. Sawas Sofianidis sensei

(3. Dan JKA)

 

Tomáš Konečný sensei

(5. Dan KWF)

 

a dalším, díky nímž jsem měl možnost objevovat

všechny stránky Karate Do...

                                                                (M.Šolc)