Dojo kun (Dódžó kun, 道場訓)

Dojokun prý poprvé sepsal okinawský mistr Kanga Sakugawa (Tode Sakugawa, 1733 - 1815). Mistr Sakugawa začal se studiem bojových umění u okinawského mnicha Peichina Takahary. Po 6ti letech tréninku Takahara navrhl, aby šel Sakugawa studovat do Číny k věhlasnému mistrovi Ch'uan Fa - Kusankunovi. S ním strávil Sakugawa 6 let a pak se vydal šířit bojové umění, které se naučil, na Okinawu. Na Okinawě se stal uznávaným mistrem a lidé mu dali přezdívku "Tōde" Sakugawa (čínská ruka Sakugawa). Jeho nejslavnějším žákem byl Sokon Matsumura, jedna z nejvýznamnějších postav historie karatedo.

Při sestavování Dojo kun Sakugawa zkoumal čínská pravidla pro studenty bojových umění, které sahají k buddhismu a klášteru Shaolin. Každý, kdo trénuje karate, by jej měl znát. Jedná se o morální pravidla bojových umění. Dojo kun převzal i Gičin Funakoši (Gichin Funakoshi), podle kterého Dojo kun vyjadřuje základní filosofii karatedo. Mistr Funakoši věřil, že pro pravého karateku není Dojo kun pouze seznam pravidel pro chování v dojo ale také návodem pro každodenní život. Vše co se naučíme v dojo, bychom měli využít i v reálném životě. Slovo "hitotsu" na začátku každého pravidla znamená "zaprvé/první" a jde o vyjádření toho, že všechna pravida jsou stejně důležitá.

Dódžó kun (道場訓)

je označení pro morální pravidla, která jsou součástí mnoha japonských bojových umění.
Dódžó kun bychom doslovně přeložili jako pravidla dódžó (místa, kde cvičíme), avšak tato pravidla nemají platit pouze při lekcích bojových umění. Adept by měl uchovávat tato pravidla stále ve své mysli a dodržovat je v běžném životě.

Šótókan karate 松濤館空手

Jedná se pravděpodobně o nejznámější ukázku dódžó kun, která se příliš ve svém smyslu neliší od jiných bojových umění. Autorství se přisuzuje Gičinu Funakošimu. Je jisté, že mistr Funakoši neučil pouze bojové techniky, ale také vychovával své žáky a vštěpoval jim určité morální zásady, proto je velmi pravděpodobné, že alespoň základy, ze kterých vzniklo dódžó kun pro tradiční karate pocházejí od Gičina Funakošiho. V hodinách tradičního karate je zvykem recitovat dojo kun při nástupu cvičenců na začátku, nebo na konci lekce. Zde je plné znění dódžó kun tradičního karate šótókan (Shotokan) s českým překladem a vnitřním významem jednotlivých bodů:

V hodinách tradičního karate je zvykem recitovat dojo kun při nástupu cvičenců na začátku, nebo na konci lekce. Zde je plné znění dódžó kun tradičního karate šótókan s českým překladem:

一、人格完成に努むること

hitocu, džinkaku kansei ni cutomuru koto

zaprvé, usiluj o zdokonalení charakteru
Toto je nejvyšší cíl karate do. Ostatní body Dojo Kun nám říkají, co to znamená usilovat o zdokonalení charakteru jak tohoto nejvyššího cíle dosáhnout. Ale nejdůležitější je toto: Snažíme se dosáhnout dokonalosti zevnitř ven. O toto bychom se měli snažit každou minutu každého dne. Znamená to, že bychom nikdy neměli přestat trénovat. Trénink karate je, jako život sám, trvající proces osobního růstu a vzdělávání. Proces, který trvá celý život. Je dobré si stanovit cíle, ale jakmile jich dosáhneme, je důležité zaměřit se na další. Usilovat o zdokonalení charakteru znamená vždy usilovat o zlepšení sebe sama. Neustále se snažit zlepšovat a růst.

一、誠の道を守ること

hitocu, makoto no miči 'o mamoru koto

zaprvé, buď věrný a braň cestu pravdy
Být věrný znamená být upřímný ve všem, co děláme. To znamená snažit se naplno po celou dobu ve všem, co děláme. Být věrný samozřejmě znamená, že musíme být upřímní k ostatním lidem, ke svým povinnostem, ale také sami k sobě. A to znamená, snažit se ze všech sil ve všem, co děláme. Když máme víru sami v sebe a jsme upřímní sami k sobě, ostatní budou v nás budou mít víru také. To vytváří vzájemnou důvěru mezi lidmi. Být upřímný sám sobě je nezbytné pro realizaci první bodu na cestě stát se lepším člověkem.

一、努力の精神を養うこと

hitocu, dóryoku no seidžin 'o jašinau koto

zaprvé, rozvíjej ducha úsilí
Snaž se ve všem, co děláš. Ať se jedná o vztah, školu, práci – dejte tomu sto procent. Cokoliv jiného znamená podvádět sebe i ostatní. Pokud se nesnažíš naplno, nejsi upřímný k sobě ani ostatním, pak nehledáš zdokonalení charakteru.

一、礼儀を重んずること

hitocu, reigi 'o omonzuru koto

zaprvé, respektuj ostatní a projevuj laskavost
Opravdový bojovník vždy vyjadřuje úctu k ostatním lidem. A to je něco, co byste měli cítit ve svém srdci. Respekt je znamením pokory a pokora je nezbytná pro otevřenou mysl, který je nezbytná abychom mohli růst. Vždy se můžete naučit něco nového od každého, koho potkáte. Podobně, každý s kým se setkáme, se může stát v nějakém směru soupeřem. A tento soupeř může představovat hrozbu ať už fyzickou nebo jinou. V každém případě, pokud respektuješ ostatní, uvidíš věc jasněji takové, jaké jsou, a dokážeš z každé zkušenosti získat co nejvíce.

一、血気の勇を戒むること

hitocu, kekki no jú 'o imašimuru koto

zaprvé, vyvaruj se násilného chování
Toto je připomenutí, abys zachoval vnitřní klid. Za všech okolností se ovládej, zevnitř. Vnitřní konflikt je forma násilí. To vede k násilným činům a to je něco, čeho byste se měli vyvarovat za každou cenu. Student bojových umění by měl nad sebou mít vždy kontrolu a ta začíná s vnitřním klidem a klidnou myslí. Jste-li nuceni se bránit a není jiná možnost, pak je v pořádku tak učinit. Ale budete úspěšní, pouze pokud zachováte klid a čistou mysl. V tom případě bude využití techniky karate k vlastní obraně bude skutečně reakcí poslední instance.

Na začátku každého pravidla si všimněme slova zaprvé (hitocu). Toto slovo zvýrazňuje rovnost a nejvyšší důležitost všech pravidel v dódžó kun. Všechna tato pravidla mají stejnou váhu a cvičenec by je měl všechna stejně respektovat a dodržovat. Na konci každé japonské věty je také slovo koto. Toto slovo nemá pro nás žádného významu. V překladu znamená něco jako věc a v textu slouží pouze jako spojka mezi dvěma pravidly.