Etika dojo

Karateka na cestě karate :

 • řídí se pravidly "Dojokun" do dojo se snaží vždy vstoupit čistý nejen tělesně, avšak vždy i duševně
 • má čisté karate-gi, nerozevláté vlasy, je prost řetízků, náramků, prstenů, náušnic a ostatních pro karatedó nebezpečných věcí; má ostříhané a čisté nehty
 • má na sobě pouze čisté bílé karate-gi, děvčata nosí pod kabátek bílé tričko 
 • nosí obi v odpovídající barvě jeho kyu / dan
 • zachovává úctu k dojo, učiteli, partnerům, ale i k soupeři se u vchodu uklání "duchu" dojo
 • trénuje karatedó pro sebevzdělávání se a pro sebeobranu, nikoli pro veřejné či sportovní společenské uznání 
 • bojuje vždy čestně v duchu karatedó
 • řídí se pokyny učitele nebo nejvyššího přítomného žáka
 • dokonale se snaží ovládat, nenechá se vyprovokovat k neuváženým činům
 • při tréninku nemluví
 • zachovává dobré jméno své, svého mateřského dojo i karate jako celku
 • řídí se pravidly "Nijukun"