Nijukun ( Nidžu kun, 松濤館二十訓 ) 

Takto sepsal Nijukun (dvacet poučení) O-sensei Gichin Funakoshi

 • Karate začíná úklonou a končí úklonou.
  一、空手道は礼に始まり礼に終る事を忘るな
  Hitotsu, karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto o wasuruna
 • V karate se nedělá první pohyb.
  一、空手に先手なし
  Hitotsu, karate ni sente nashi
 • Karate je pomocníkem spravedlnosti.
  一、空手は義の補け
  Hitotsu, karate wa, gi no tasuke
 • Poznej nejprve sám sebe, teprve potom toho druhého.
  一、先づ自己を知れ而して他を知れ
  Hitotsu, mazu onore o shire, shikashite ta o shire
 • Duch je důležitější než technika.
  一、技術より心術
  Hitotsu, gijutsu yori shinjitsu
 • Je nezbytné udržet si svobodnou mysl.
  一、心は放たん事を要す
  Hitotsu, kokoro wa hanatan koto o yosu
 • Neštěstí se stává vždy z nepozornosti.
  一、禍は懈怠に生ず
  Hitotsu, wazawai wa ketai ni seizu
 • Karate se neodehrává jenom v dojo.
  一、道場のみの空手と思ふな
  Hitotsu, dojo nomino karate to omou na
 • Cvičit karate znamená pracovat celý dlouhý život.
  一、空手の修業は一生である
  Hitotsu, karate-do no shugyo wa issho de aru
 • Stav se ke svým problémům s duchem karate.
  一、凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり
  Hitotsu, ara yuru mono o karateka seyo; soko ni myomi ari
 • Opravdové karate je jako horká voda, která chladne, když ji stále neohříváš.
  一、空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る
  Hitotsu, karate wa yu no gotoshi taezu netsu o ataezareba moto no mizu ni kaeru
 • Nemysli na výhru, ale přemýšlej o tom, jak neprohraješ.
  一、勝つ考は持つな負けぬ考は必要
  Hitotsu, katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo
 • Změň svou obranu podle nepřítele.
  一、敵に因って轉化せよ
  Hitotsu, tekki ni yotte tenka seyo
 • Tajemství boje spočívá v umění řídit ho.
  一、戦は虚実の操縦如何に在り
  Hitotsu, tatakai wa kyojitsu no soju ikan ni ari
 • Představuj si svou ruku a nohu jako meče.
  一、人の手足を剣と思へ
  Hitotsu, hito no teashi wa ken to omoe
 • Když opustíš místo, kde jsi doma, děláš si četné nepřátele, takové jednání ti přináší mrzutosti.
  一、男子門を出づれば百万の敵あり
  Hitotsu, danshi mon o izureba hyakuman no teki ari
 • Začátečníci musí zvládnou nízké postoje, přirozená pozice těla je pro pokročilé.
  一、構は初心者に後は自然体
  Hitotsu, kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai
 • Snaž se dosáhnout perfektní kata, skutečný zápas je něco jiného.
  一、形は正しく実戦は別物
  Hitotsu, kata wa tadashiku, jisen wa betsumono
 • Dbej na správné použití tvrdé a měkké síly, napětí a uvolnění těla, pomalé a rychlé techniky.
  一、力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな
  Hitotsu, chikara no kyojakutai no shinshuku waza no kankyu o wasuruna
 • Vždy se snaž studovat a to co se naučíš, vyjádři ještě lépe.
  一、常に思念工夫せよ
  Hitotsu, tsune ni shinen ku fu seyo