Úspěšný turnaj po dlouhé pauze!

27.04.2024

Velký návrat do našeho DOJO: Úspěšný turnaj po dlouhé pauze

Po delší dobu bez sportovních akcí se naše DOJO v Ostrově opět rozzářilo energií a bojovým duchem. Dne 27. dubna 2024 jsme uskutečnili karate turnaj, který přilákal mnoho nadšených účastníků v disciplínách KATA a KUMITE. Závody byli nejen návratem starých zvyků našeho oddílu, ale také překvapivým svědectvím výjimečných výkonů.

Účastníci závodu nás opravdu nadchli svou vysokou úrovní a nadšením, s jakým přistupovali k soutěži. Výkony byly nad očekávání a mnozí z přítomných měli možnost vidět, jaký pokrok v oblasti karate za poslední období udělali.

Vše bylo zorganizováno s důrazem na detail a hladký průběh akce. Velké poděkování patří rodičům a organizátorům, kteří se neúnavně věnovali přípravě a zajištění, aby vše proběhlo podle plánů.

Zvláštní poděkování si zaslouží fotograf pan Duřt, jehož skvělé fotografie zaznamenaly nezapomenutelné momenty tohoto turnaje a budou sloužit jako krásná připomínka tohoto dne.

Neméně důležitou roli sehráli i naši dlouholetí sponzoři, včetně Města Ostrov, České unie sportu, Národní sportovní agentury a všech členů týmu, kteří podpořili tuto akci. Díky jejich podpoře bylo možné tento event uspořádat a učinit z něj velký úspěch.

Tento den nebyl pouze sportovním kláním, ale i oslavou společenství, podpory a vzájemného povzbuzení. Je nádherné vidět, jak karate spojuje lidi různých věkových kategorií a zázemí.

Těšíme se na další podobné události, které již plánujeme do budoucna. Děkujeme všem, kdo přišli podpořit sportovce a přispěli k úspěšnému dnu plnému karate!

Oss! 🥋