Nábor nových členů 2023

27.08.2023

Máme tu čest a příležitost zasvětit čtenáře, coby potenciální členy našeho oddílu, do tajů pravého japonského karate. Pro současnost a jedince, ať dítě či dospělého, je typická takřka všudypřítomná soutěživost a tendence nebo spíše nutnost srovnávat se, resp. uspět před ostatními. Nepřetržitá konfrontace s okolím je významným stresorem a následně zdrojem nesčetných civilizačních problémů podepisujících se na našem zdraví. Jedinec naprosto ztrácí kontrolu nad svou osobností, mentálním rozvojem sama sebe, nemluvě o jakékoliv formě usebrání, resp. pohroužení do svého nitra. A přesně tento okamžik může být ten pravý pro nástup těch nejpozitivnějších účinků NAŠEHO KARATE. Karate, které je zpravidla považováno za pouhý sport. My ho ale nevnímáme pouze jako fyzickou aktivitu s cílem dosažení jakýchsi měřitelných výkonů, ale jako formu meditace a objevení těch nejniternějších rezerv naší osobnosti. Ty nám následně pomohou obstát před výzvami a úskalími, která nám život do cesty staví. Od schopnosti předvídat konflikty je už jenom krůček k umění se jim úplně vyhnout. A o tom je naše KARATE! Kdokoliv k nám přijde si zacvičit nebo se jen podívat, má dveře otevřené. Naše umění je velmi specifické a v blízkém okolí takový oddíl nenajdete. Učíme karate zcela funkčně a u každého individuálně rozvíjíme zejména silné stránky jeho osobnosti. Aplikujeme prvotřídní a jedinečnou tréninkovou metodu, jelikož se průběžně vzděláváme pod dohledem mezinárodního komisaře patřícího pod japonskou asociaci, který je zároveň součástí jejího nejužšího vedení. Jestliže máte pocit prázdnoty, něco Vám v životě chybí nebo prostě jenom hledáte změnu, přijďte si k nám zacvičit. Nikdo Vás nebude tlačit do heroických výkonů, ale naopak Vás budeme podporovat v růstu Vaší individuality.