Pojmy v karate ke zkušebním řádu KWF Czech Republic:

Pojmy v karate ke zkušebním řádu KWF Czech Republic:

 

Kihon                            -   základní škola
Kumite                          -   cvičení s partnerem
Kata                              -   forma předvádění stínového boje
Povely:

Chudan-Kamae               
Gedan-Kamae               
Hajime!                            - začněte!
Kamaete!                         - zaujmout bojové držení těla
Mawatte!                          - obrat
Mokuso                             - meditace
Mokuso Yame!                  - konec meditace
Rei!                                   - pozdrav, úklon
Seiza!                               - sednout si do sedu na paty
Sensei ni                          - k učiteli
Sensei ni Rei!                   - vpřed se uklonit a pozdravit učitele
Shomen ni                        - k přední straně
Shomen ni Rei!                 - pozdrav k přední straně
Yame!                                - stop!
Yoi!                                    - pozor!

Pásma útoku:

Gedan                               - spodní pásmo (od pasu dolů)
Chudan                             - střední pásmo (od krku k pasu)
Jodan                                - horní pásmo (hlava a krk)

Postoje:

Gyaku-Hanmi                     - obrácené šikmé postavení v Zenkutsu-Dachi, horní polovina těla je vytočena

Hachiji-Dachi                     - paty jsou v šíři ramen, špičky jsou vytočeny ven
Hangetsu-Dachi                 - postoj půlměsíce

Hanmi                                - šikmé postavení v Zenkutsu-Dachi
Heiko-Dachi                       - pararelní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen
Heisoku-Dachi                    - zavřené přinožení nohou
Kamae                               - bojový postoj
Kiba-Dachi                         - postoj sedícího jezdce na koni
Kokutsu-Dachi                    - obranný postoj
Kosa-Dachi                         - postoj se skříženýma nohama                                  
Musubi-Dachi                     - vyčkávací postavení (paty se navzájem dotýkají, špičky 45 stup otevřené)
Neko-Ashi-Dachi                 - kočičí postoj
Renoji-Dachi                       - postavení chodidel ve tvaru písmene "L"
Ryo-Yoko-Gedan-Barai-Kamae - oboustranné postavení v Gedan- Barai (kryt oběma rukama)
Sanchin-Dachi                    - postoj přesýpacích hodin
Shizentai                            - normální postoj (přirozený postoj, nohy jsou v šíři ramen)
Shuto-Kamae                      - postoj:Kokutsu-Dachi s Shuto-Uke
Sochin-(Fudo)-Dachi            - silový postoj
Soto-Hachiji-Dachi               - postoj s otevřenýma, navenek vytočenýma nohama, paty v šíři ramen
Zenkutsu-Dachi                    - postoj s chodidly na šíři ramen

Směry:
 

Hidari                       -     vlevo
Mae                          -     vpřed
Migi                          -    vpravo
Ushiro                       -     vzad
Yoko                          -    do strany
Techniky:

Age-Uke                      =     kryt horního pásma (Jodan)
Ashi-Barai                   =     podmetení nohou
Choku-Zuki                   =     přímý úder rukou z Heiko-Dachi
Enpi-Uchi                    =     úder loktem
Fumikomi                     =     technika dupnutí
Gedan-Barai                  =     obrana spodního pásma (Chudan)
Gyaku-Zuki                   =     úder nesouhlasnou rukou proti
                                   postoji (levý postoj a úder pra-
                                   vou rukou a opačně)
Haishu-Uke                   =     blok hřbetem ruky
 

 

Haito-Uchi                   =     úder vnitřní hranou ruky
Hiza-Geri                    =     kop kolenem
Jodan-Kizami-Mae-Geri        =     kop přední nohou na hlavu
Jodan-Ushiro-Mae-Geri        =     kop patou na hlavu

Kagi-Zuki                    =     hákový úder
Keage                        =     u technik nohou: kyvadlový kop
Kekomi                       =     u technik nohou: přímý trčený kop
                                   do strany se silnou prací boků
Kiri-Gaeshi                  =     výměna nohou na místě při výskoku
Kizami-Geri                  =     kop přední nohou
Kizami-Zuki                  =     úder přední rukou s vytočením

                                   boků a ramen do roviny (např.levé

                                   Zenkutsu-Dachi útok levou rukou)
Mae-Geri                     =     kop vpřed
Mawashi                      =     dokola, do kruhu, půlkruh
Mawashi-Geri                 =     obloukový kop
Morote-Uke                   =     obrana oběma rukama současně
Nagashi-Uke                  =     plynulý kryt s odvedením útoku
Nukite                       =     úder špičkami prstů
Oi-Zuki                      =     přímý úder ruky
Osae-Uke                     =     tlakový blok
Rengeri                      =     vícenásobný kop s (nebo bez) me-
                                   zikroku
Renzuki                      =     vícenásobný úder rukou
Sanbon-Zuki                  =     trojitý úder rukou:lx Jodan,2x

                                   Chudan nebo 3x Chudan
Shuto-Uchi                   =     úder hranou ruky
Shuto-Uke                    =     obrana hranou ruky v Kokutsu-

                                   Dachi
Sonoba-Geri                  =     kopy prováděné na místě
Soto                         =     venkovní
Soto-(Ude)-Uke               =     obrana středního pásma zvenčí

                                   dovnitř
Sukui-Uke                    =     kryt rukou ve tvaru lopaty
Suri-Ashi                    =     šoupavý posun vpřed nebo vzad,

                                   kdy při přitažení přitahovaná

                                   noha nepředbíhá stojnou nohu
Tate                         =     přímo dolů
Tate-Uraken-Uchi             =     úder hřbetem pěsti shora dolů
Teisho-Uke                   =     obrana palcovou hranou ruky
Teisho-Zuki                  =     úder palcovou hranou ruky
Tettsui-Uchi                 =     kladivový úder pěstí
Uchi                         =     technika seknutí
Uchi-(Ude)-Uke               =     obrana středního pásma z vnitřní
                                   strany ven
Ura-Mawashi-Geri             =     obloukový kop z vnější strany do-
                                   vnitř s přední nebo zadní stranou

                                   chodidla bez otočení těla
Ushiro-Geri                  =     kop vzad
Ushiro-Mawashi-Geri          =     obloukový kop vzad s celým

                                   otočením těla
Yoko-Geri                    =     kop do strany
Yoko-Uraken-Uchi             =     úder hřbetem ruky stranou
 

 

 

Yori-Ashi                    =     posun oběma nohama současně

                                   vpřed, vzad, nebo stranou
Zuki                         =     úder pěstí
 

7) Treninkové a bojové formy:
 

Gohon-Kumite               

5x útok, 5x obrana a po páté obraně protiúder
 

Happo-Kumite               

trénink pro zvládnutí kroku a pohybů těla, jakož i výuka

instinktivní  reakce,  kdy  více útočníků zaujímá kruh, obránce

stojí uprostřed. Útočníci hlásí každý útok, čas mezi obranou /

protiútokem a mezi dalším útokem má být co nejkratší.
 

Ippon-Kumite               

jeden útok, obrana a protiútok
 

Jiyu-Ippon-Kumite                

Obě strany  proti sobě stojí v Kamae volně ve výhodné  vzdálenosti. Útočník  vede  svoji  nahlášenou  techniku  s  velkým nasazením, bez
myšlenek  na další  akci obránce.  Také obránce  nesmí volit  velkou
vzdálenost od útočníka, ale v krátké vzdálenosti útok blokovat s ústupem (Sabaki nebo Suri-Ashi) a provést  silnou kontr  techniku. Poté  útočník i obránce zaujímá Kamae a stále drží bojový Zanshin (pozornost na útočníka). Důležité je u Jiyu-Ippon-Kumite vyučovat nácvik, cit pro vzdálenost a časování.

 

Jiyu-Kumite                

volný boj, tréninkový boj, boj na turnaji
 

Kaeshi-Ippon-Kumite         

1) Útočník stojí v GEDAN-KAMAE obránce v SHIZENTAI.  Útočník  hlásí
   pouze pásmo útoku(u kopů také techniku samotnou)a útočí libovolně

   na pravou či levou stranu přímo z Gedan-Kamae.
2) Obránce  se  stahuje  do   sebou  přizpůsobené  pozice (jako  u

   Gohon-Kumite vzad) a blokuje. Potom útočí sám technikou vpřed,

   Přičemž  použije  stejnou techniku  jakou  byl napaden. Nynější

   obránce (dřívější útočník), jde zpět  v  Tai-Sabaki stranou,

   provádí blok a kontr a zaujímá Kamae.

3) Útočník se zpočátku soustředí na svou  útočící techniku a tu

   provádí v plném nasazení, bez  myšlenek na svůj obranný pohyb.

   Potom by měl bleskově ustoupit proti útoku, blokovat a silně

   kontrovat.

 

Kata                         =     FORMA (Předváděná forma stínového
                                   boje, obsahuje všechny základní
                                   techniky v daných kombinacích).
 

Kihon                        =     základní škola
 

Kumite                       =     cvičení s partnerem (škola boje)
 

 

 

 

Okuri-Jiyu-Ippon-Kumite     

útočník i obránce se pohybují volně v  bojovém  postoji. Útočník hlásí pásmo útoku a útok samotný, kdy zaútočí v pravý okamžik. Obránce  blokuje  a kontruje tento útok. Když obránce ukončí protiútok(obránce  zaujímá bojový  postoj),zaútočí útočník znovu, ale nyní již nehlásí pásmo útoku ani techniku samotnou. U útoku se bere zřetel na směr útoku a na vzdálenost k postoji obránce. Obránce blokuje,kontruje a zaujímá opět bojový postoj.
PŘÍKLAD Okuri-Jiyu-Ippon-Kumite: Útočník útočí po nahlášení s

Oi-Zuki Chudan. Obránce blokuje se Soto-Uke-Chudan a kontruje s Chudan-Gyaku-Zuki/zaujímá bojový postoj. Nyní útočí útočník bez

nahlášení  techniky např. s Mawashi-Geri-Jodan.Obránce blokuje s Uchi-Uke-Jodan,kontruje s Gyaku-Zuki-Chudan/zaujímá bojový postoj.
 

Sanbon-Kumite                =     3x útok, 3x obrana, po třetí

                                   obraně protiútok
 

Shiai                        =     závody
 

8) Vyložení dalších pojmů:
 

Budo                         =     bojová umění
Bunkai                       =     demonstrace významu KATA-pohyb s
                                   jedním, nebo více partnery
Dan                          =     mistrovský stupeň
Deai                         =     vlastním útokem předejít jinému

                                   útoku
Dojo                         =     místnost na cvičení, klub
Do                           =     cesta
Hara, Tanden                 =     břicho, centrum bolesti
Hiki-Te                      =     stažení pěstí k boku
JKA                          =     Japonská-Karate-Asociace
Karate                       =     cesta "prázdné" ruky

Karate-Do                    =     KARA = prázdný, dutý
                                   TE = ruka
                                   DO = cesta
                                   (Prázdný ev. dutý zde má

                                   filosofický význam ve smyslu

                                   "osvobození se od všech myšlenek,

                                   očistit ducha", tzn."že jsem

                                   připraven rozpustit se v

                                   prázdnotě universa-vesmíru").
                                   Na Okinawě pocházelo původní
                                   označení z čínského zavedeného

                                   bojového systému TO-DE ("z Číny

                                   pocházející techniky"),Japonsky

                                   KARA-TE
                                   Tento bojový systém se později

                                   nazýval také OKINAWA-TE.
                                   Mistr Gichin Funakoshi(l868-1957)
                                   změnil původní čínsky psaný znak,

                                   že se TO (symbol pro vše při-
                                   cházející z Číny) nebo japonsky
                                   čtené KARA a změnil TO za nový

 

 

                                   znak který se čte KU(vyslovuje se

                                   "KUH")rovná se nebe, nebo také

                                   KARA (to, ale souvisí s filosof.                   

                                   významem"prázdný").

Karategi                     =     Karate-oblek
Karateka                     =     lidé provozující Karate
Ki                           =     vnitřní energie
Kiai                         =     nejvyšší bojové nasazení spojené

                                   s hlasitým výdechem a bojovým

                                   výkřikem
Kime                         =     Kime je hlavní princip každé

                                   techniky v Karate.
                                   Kime znamená explosivní provedení
                                   techniky s maximální silou  a v

                                   co nejkratší době jaká je jen

                                   možná.
                                   Cílem je, všechnu energii, kterou
                                   může tělo vydat,soustředit na je-
                                   den bod a vydat ji šokovým stylem
                                   Kime se provádí při úderu, při

                                   srážení a kopu, ale také u obrany
Kime-Waza                    =     protiútoky/kontr-techniky jako

                                   "rozhodující technika" (při tom

                                   by měl být zvolený cíl bleskově

                                   zasažen s maximálním silovým

                                   nasazením).
Kogeki                       =     útok
Kyu                          =     žákovský stupeň
Maai                         =     korektní odstup
Sabaki                       =     vyhnout se, často s "rotací těla"
Sentei-Kata                  =     od zkoušeného, nebo účastníka zá-
                                   vodu vybraná Kata s předem dané
                                   skupiny Kata(např.Heian l-5,Tekki
                                   Bassai-Dai,Kanku-Dai,Jion,Empi,
                                   Hangetsu).
Shitei-Kata                  =     povinná Kata

Sun-Dome                     =     znamená zastavení techniky těsně
                                   před cílem
Tai-Sabaki                   =     rotační pohyb v kruhu bez ztráty

                                   rovnováhy
Te                           =     ruka
Tokui-Kata                   =     volná Kata
Uke                          =     obrana
Zanshin                      =     kontrolovaný poslední postoj po
                                   technice