Web Dojo Karate Do Ostrov

25.04.2016 00:00

Dne 25. 4. 2016 byla zahájena rekonstrukce naší zastaralé webové prezentace tak,

aby byla v zcela souladu s novinkami, technickými i organizačními změnami dojo.

                                                                                                                Oss!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------