Seminář KWF v Ostrově

11.04.2018 00:00

Další seminář karate KWF v Ostrově za účasti instruktorů Karatenomichi Czech Republic proběhne opět v sobotu,

dne 26. května 2017 od 9:00 hodin v tělocvičně Základní školy Myslbekova ulice.

Oss. M. Šolc