OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK 10/2021

13.10.2021 18:51

KARATE neznamená „prázdná ruka“ ani „prázdná hlava“…