Open KWF Paris Mastercamp 2016

04.05.2016 05:00

 

Ve dne 13. - 15. 5. 2016 přivítá Paříž na mezinárodním semináři Shihana Mikio Yaharu,

hlavního instruktora (Shuseki) organizace Karatenomichi World Federation (KWF).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dojo Karate Do Ostrov bude mít na této významné akci i svého zástupce. Oss!

Odkaz na web: https://www.yahara-paris.com/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 13. 5. 2016 – 15. 5. 2016 jsme se zúčastnili mezinárodního semináře KWF pod vedením senseie Mikio Yahary, který vedl se svým asistentem     a žákem (Uchideshi), senseiem Masamichi Otsukou.

Obsahem a hlavním cílem celého semináře bylo důkladné procvičování pro pochopení všech důležitých principů KWF Karate, které sensei Yahara vysvětloval,  a které nám předváděl sám i ve svých 69 letech s obrovskou energií a soustředěním. Rovněž Otsuka sensei nám s neuvěřitelnou precizností předváděl škálu technik, jjejich provádění v kihon s přímou návazností na Yakusoku kumite a rovněž jejích význam při cvičení Bunkai. Mikio Yahara sensei znovu ukazuje, že existuje i jiné chápání karate – bujutsu karate, ve svém původním pojetí a pro maximální funkčností technik v reálném boji.. Kata i kumite lze cvičit celý život tak, abychom neustále rozvíjeli toto bojové a nikoliv pouze sportovní pojetí.

V pátek jsem absolvolali drobný pěší program (asi 15 km) pro poznání některých dominant Paříže, v sobotu a neděli jsme se pak naplno věnovali karate.     V sobotu po odpolední seminární části se konaly zkoušky na STV Dan, kterých se také naše výprava úspěšně zůčastnila.

 

Za některé použité fotografie děkuji Petře Vaculové (Shindokai Přerov) a fotografujícím karatekům sdílejícím foto na stránkách KWF Paris:  (https://www.facebook.com/kwfparis/?fref=nf. - Thank You, Merci, Danke..)