1. Seminář KWF v Ostrově

11.06.2016 09:00

První seminář karate KWF v Ostrově, pořádaný v souvislosti
s přijetím našeho Dojo do světové organizace Karatenomichi World Federation
prostřednictvím KWF Czech Republic. Oss!